Karriere & Praktikum

Teil des Teams werden
Stephan Holda, ALUTERR

Dzię­kujemy za zain­te­re­so­wanie naszą ofertą pracy!

Aluterr to dyna­micznie rozwi­jająca się firma, zajmująca się produkcją, sprzedażą oraz montażem kompl­ek­sowych, alumi­ni­owych zadaszeń tarasowych. 

Posiadamy młody, zmoty­wowany zespół, do którego chętnie zaprosimy nowe osoby chcące rozpocząć karierę w nowo­c­zesnej firmie z nowo­c­zesnym produktem. 

 

Poszu­kujemy montażystów zadaszeń aluminiowych. 

Czasowy system pracy może być indy­wi­du­lanie dopa­sowany, np.: 3/1 lub 2/2.

Zapew­niamy samochód montażowy wraz z pełnym wypo­sażeniem, ubranie a także w razie potrzeby samochód do prywatnego użytku. 

Zapew­niamy atrak­cyjne wyna­grod­zenie godzinowe lub od danego zlecenia. 

Pracę zaczynamy i kończymy codzi­ennie w sied­zibie firmy w Bottrop.

 

Zapew­niamy możliwość rozwoju, poprzez szko­lenia adekwatnie podnoszone wyna­grod­zenie oraz możliwość osią­gania wyższych pozycji w firmie.

 

Zapraszamy do kontaktu. Oto opcje współpracy:

 

1. „Na umowę” Zatrud­nienie na czas nieokreślony, pełny etat, niemiecka umowa, 30 dni płatnego urlopu.

 

Wyna­grod­zenie godzinowe brutto:

a. 18–21 Euro wymagane doświad­c­zenie w branży monter­skiej / język niemiecki w średnim stopniu / prawo jazdy kat B.

b. 16–18 Euro brak jednego z wyżej wymienionych.

c. 14–16 Euro brak dwóch z wyżej wymienionych.

d. 12–14 Euro brak wszystkich wyżej wymi­en­ionych (chęć rozwoju)

 

2. Stała współpraca z osobami posia­da­jącymi swoją działalność.

 

Wyna­grod­zenie godzinowe brutto:

a. 22–25 Euro wymagane wysokie doświad­c­zenie w branży / język niemiecki w średnim stopniu / prawo jazdy kat B.

b. 20–22 Euro brak jednego z wyżej wymienionych.

c. 16–18 Euro brak dwóch z wyżej wymienionych.

d. 14–16 Euro brak wszystkich wyżej wymi­en­ionych (chęć rozwoju) 

* lub indy­wi­du­alnie ustalana kwota za dane zlecenie. 

 

 

Przebieg zatrud­nienia:

a. Rozmowa telefoniczna.

b. Rozmowa o pracę połączona z dniem próbnym

c. Decyzja obu stron. Usta­lenie szcze­gółów współpracy.

d. Rozpo­c­zęcie.

 

Zapew­niamy:

*Regu­larne rozliczanie.

*Możliwy osobowy samochód firmowy do użytku prywatnego (po omówieniu warunków i prze­biegu okresu próbnego)

*Elek­tro­niczna rejes­tracja godzin.

*Zakwa­te­ro­wanie (koszt około 20€ doba)

 

Wyma­gania:

* Chęć stałej współpracy. Tylko poważne oferty.

* Umie­jętność pracy w zespole, samodzielność.

* Zdol­ności manualne, techniczne.

* Lojalność oraz zaangażowanie.

* Brak nałogów.

* Doświad­c­zenie w branży monter­skiej: okna, dachy, tarasy (mile widziane).

* Prawo jazdy kat. B (mile widziane).

*Język niemiecki (w stopniu komu­ni­ka­tywnym, początkującym).

 

 

Wyślij nam swoje CV na poniższy adres mailowy:

lub zadzwoń do nas:

+49 160 / 7591295
Mo.-Fr. 08:00–17:00
Sa 09:00–13:00